Stichting Gelukkiger van Geven heeft een zogeheten ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen en legaten te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast.

Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met een ANBI status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Gelukkiger van Geven
Contactgegevens:
Stichting Gelukkiger van Geven
De Regge 8
3448CK WOERDEN
mail@gelukkigervangeven.nl
06-11 22 31 42

KvK-nummer: 67719457
IBAN-rekeningnummer: NL50 BUNQ 2290 2747 98
t.a.v. Stichting Gelukkiger van Geven
RSIN: 857147663
BIC number: BUNQNL2A

Bestuurssamenstelling:
De heer J. Ouwerkerk (voorzitter)
Mevrouw C. Matse (penningmeester)
De heer J. Wolsheimer (secretaris)

Beleidsplan:
Ons beleidsplan kunt u hier vinden. In dit plan treft u informatie aan over onze missie, doelstelling, strategie en ons beloningsbeleid voor het bestuur.

Jaarverslagen:
Na het eerste boekjaar van de stichting zult u hier ons jaarverslag aantreffen.